Kemoterapi Pompaları

*(1) Kemoterapi tedavisi gibi hem hasta, hem de kullanıcı açısından risk düzeyi yüksek tedavilerde infüzyon pompa seçimine ve kullanılmasına dikkat edilmesi gereklidir. Kemoterapi tedavisi sırasında kullanılan diğer ilaçların hasta üzerindeki yan etkileri nedeniyle damar duvarı incelebilmektedir. Bu durumdaki hastalarda extravasation olması (ilacın damar duvarından dışarı sızması) ihtimali mevcuttur. Böyle bir durumun gerçekleşmesi, hasta açısından geri düzelmesi ve telafisi çok zor yüzeysel tahribatlara neden olmaktadır.

BHM Çift kanallı infüzyon pompası aracılığıyla, hastaya verilen kemoterapi ilacının olası yan etkilerini azaltmak amacıyla, ilaç bittikten sonra serum sıvısı hastaya kolayca gönderilmektedir.

*(1) Maike de Wit, MD, PhD, Member of the Faculty, Consultant Oncology, Department of Internal Medicine

Oncology/Hematology/Bone Marrow Transplantation and Section Pneumonology, University Clinic Hamburg, Eppendorf,

Hamburg. Germany