Valfli İğnesiz Enjektör Konnektörü

Sağlık çalışanları her geçen gün hem kendi, hem de hasta sağlığını, tedavi süresi boyunca, tehlikeye atmayacak şekilde yeni yöntemler ve yeni ürünler geliştirmek için çalışırlar.

Kemoterapi tedavisi sırasında tehlikeli ilaçlara maruz kalmanın, fiziksel sağlık sorunları, deri döküntüleri, yaralar, bulantı, kısırlık, düşük, doğum kusurları…v.b sağlık sorunlarına yol açabileceği potansiyeli göz ardı edilmemelidir.

Patient Safety Authority (Hasta Güvenliği Otoritesi) tarafından yapılan raporlamalar sonucunda, kullanıcıların maruz kaldığı kemoterapi ilaç kazalarının oranları şu şekildedir:

  • Tüp Bağlantısı / Çıkarılması sırasındaki sızıntı: % 64
  • IV Port veya Bağlantı noktasındaki sızıntı: % 12
  • Delici uçlarda oluşan sızıntı: % 10
  • Diğer: % 14

Kemoterapide gözle görülmeyen şeyler siz ve hastanız için tehlike oluşturur ve yaralanmalara sebep olur. İşte bu nedenle Kemoterapi İlaç Hazırlama ve İlaç Uygulama sırasında kapalı sistemlerin kullanımı tercih edilmelidir.

BHM Valfli Enjektör Adaptörü; hem Kemoterapi çalışanlarının hem de hastaların hazırlama ve uygulama safhalarında sağlıklarında oluşabilecek potansiyel riskleri ortadan kaldırır.

BHM Valfli Enjektör Adaptörü sayesinde;
1-) Bağlantı yapma veya bağlantı çıkarma sırasında oluşan ilaç sızıntı tehlikesi ortadan kalkar,
2-) Kilitlenebilir özelliği sayesinde yanlışlıkla çıkma engellenir,
3-) Tam bağlantı olmadan valf (kilit) sistemi açılmayacağından damlama, sızıntı riski oluşmaz,
4-) Tek parçadan oluşması sayesinde, ek parçalar kullanılması gerekmez,
5-) Tek parça olması sayesinde, ek parçalardan kaynaklanan ek maliyetler ortadan kalkar,
6-) Kullanımı çok basit ve hızlıdır.

*(1) Prevention Guide – Safe Handling of Hazardous Drugs 

**(2) Patient Safety Authority