PEG Perkutan Endoskopik Gastrostomi Kit

PEG Perkutan Endoskopik Gastrostomi tüpü kullanımı 1980 li yıllarda çocukta kullanımıyla başlanmıştır.

PEG çiğneme, yutkunma olan ve uzun dönem dış beslenmeye ihtiyacı olan tüm yaştaki hastalarca kullanılır.

Hastanın rahatlama ihtiyacına göre genel anestezi veya sedatif ilaçlar kullanılarak yapılan PEG tüp yerleştirme işlemi 10-15 dk sürmektedir.

Hasta, enjektör yardımıyla veya harici bir beslenme pompası aracılığıyla hekiminin belirtiği özel beslenme ürünlerini kullanarak beslenmesini sürdürür.

PEG ile beslenmenin bazı faydaları şunlardır:

  • PEG kullanan hastalarda, yutkunma güçlüğü neticesinde oluşan aspirasyon pnömonisinin (yani tükürüğün veya mide sıvısının yutulamaması neticesinde akciğere kaçması durumu) daha azalma olduğu görülmüştür,
  • Kullanıcılarca, nazogastric veya oral beslenmeye kıyasla kullanımının daha kolay olduğu belirtilmiştir,
  • Komplikasyon olayları düşük ihtimallidir,
  • Uzun süreli kullanım durumlarında maliyetleri daha uygundur.

Hekimin verdiği uyarılar doğrultusunda PEG in düzenli aralıklarla bakım ve temizliği yapılmalıdır. Akalazya hastalarında PEG takılma işleminin bir Cerrah ve Gastro uzman hekimi eşliğinde yapılması tavsiye edilmektedir.

BHM PEG Kiti, yıllardır hastaların uzun dönemli beslenme ihtiyaçlarında tercih edilen önemli bir tıbbi cihazdır.