İnfüzyon Pompaları

İlaç göndermek amacıyla 1960 yıllarda geliştirilen ilk infüzyon pompasının ardından teknoloji, ergonomi, hasta tedavi yöntemleri ve kullanımda çok şey gelişti. Ama infüzyonun temel amacı hiç değişmedi. Belli güvenlik koşulları altında, belirli bir miktar ilacı, belirli bir zamanda kontrolü olarak hastaya gönderilmesi süreci infüzyon pompalarının kullanılmasındaki temel amaçtır.

Sıvı, kan, nutrisyon içerikli diğer sıvılar, ilaç ve diğer benzer türevler, bir infüzyon pompası aracılığıyla damar yolundan hastaya gönderilir.

*(1) Özellikle Kemoterapi tedavisi gibi hem hasta, hem de kullanıcı açısından risk düzeyi yüksek tedavilerde infüzyon pompa seçimine ve kullanılmasına dikkat edilmesi gereklidir. Kemoterapi tedavisi sırasında kullanılan diğer ilaçların hasta üzerindeki yan etkileri nedeniyle damar duvarı incelebilmektedir. Bu durumdaki hastalarda extravasation olması (ilacın damar duvarından dışarı sızması) ihtimali mevcuttur. Böyle bir durumun gerçekleşmesi, hasta açısından geri düzelmesi ve telafisi çok zor yüzeysel tahribatlara neden olmaktadır.

Çift kanallı infüzyon pompası aracılığıyla, hastaya verilen kemoterapi ilacının olası yan etkilerini azaltmak amacıyla, ilaç bittikten sonra serum sıvısı hastaya kolayca gönderilmektedir.

Temel olarak pompaları;

1-) İnfüzyon Pompaları

2-) Beslenme Pompaları

3-) Enjektör Pompaları

4-) İnsulin Pompaları

5-) Hasta Kontrollü Analjezi (PCA) Pompaları

6-) Tek Kullanımlık Pompalar olarak sınıflandırılabilir.

Çalışma Prensipi olarak;

1-) Volumetrik Pompaları

2-) Peristaltik Pompalar ayrılmaktadır.

2014 yılı Temmuz ayında Dünya genelinde uygulanması zorunlu olan yeni belirlenen direktiflere göre İnfüzyon cihazları RoHS (Restriction of Hazardous Substances) – yani tehlikeli maddelerin kısıtlanması zorunluluğu – kapsamına alınmıştır. Bu direktife göre İnfüzyon pompaların üretimi sırasında 6 maddeye kısıtlama getirilmiştir. Bu maddeler Kurşun, Cıva, Kadmiyum, Hexavalent Kadminyum, Polibromid Bifenil, Polibromid Bifenil Eter kimyasallarıdır.

Firmamızın İnfüzyon pompaları yeni RoHS direktiflerine uygundur. İnfüzyon pompaları konusunda uzman olan firmamızdan her konu yardım alabilirsiniz.

*(1) Maike de Wit, MD, PhD, Member of the Faculty, Consultant Oncology, Department of Internal Medicine

Oncology/Hematology/Bone Marrow Transplantation and Section Pneumonology, University Clinic Hamburg, Eppendorf,

Hamburg. Germany