İnfüzyon Pompa Seti

PVC günümüz sağlık endüstrisinde bulunan birçok medikal cihazda kullanılan bir kimyasal bileşimdir. Tek başına oda sıcaklığında sert ve pürüzlü olan bu malzemenin, kullanılabilir hale getirilmek, yani plastikleştirebilmek için başka maddelerle kombine edilmesi gerekmektedir.
Plastikleştiriciler arasında yoğun sıklıkla “DEHP” bileşimi kullanılır ve DEHP sayesinde ürünün kullanım ömrü arttırılır. DEHP plastikleri daha esnek ve yumuşak hale getirir ve uzun süreli kullanılmasını sağlar.
DEHP; medikalden, mutfak döşemesine, kozmetikten, paketlemeye, kişisel bakımdan, boya ürünlerine kadar günlük yaşantımıza kadar birçok alanda kullanılan güçlü bir çeşit kimyasal üründür.
Ancak DEHP’ in organlarda ve dolayısıyla insanlarda baskın yan etkiler bıraktığı tespit edilmiştir.
DEHP kullanılan başlıca medikal malzemeler aşağıdaki gibidir
• IV Torbalar
• IV İnfüzyon Setleri
• IV Kateterler
• Kan Torbaları
• Kan İnfüzyon Setleri
• Ventilasyon Tüpleri
• Enteral ve Parenteral Beslenme Torbaları
• Nasogastrik Sondalar
Bu kimyasalın insan üzerinde kanser dahil olmak üzere, düşük doğurganlık, çocukta hasar, üreme organlarındaki gelişim bozukluğu gibi birçok olumsuz etkiye neden olduğu görülmüş ve Avrupa birliği söz konusu DEHP ürününün medikal malzeme üretiminde kullanımını yasaklamıştır. AB, DEHP yi “öncelikli güvenlik gerektiren ölümcül maddeler” kategorisinde sınıflandırmaktadır.
ABD ise DEHP yi “insanlar için olası kanserojenler” olarak sınıflandırmıştır.
“Dünya Sağlık Organizasyon Komitesi “ ise “insanların DEHP ye maruz kalma sıklıklarının en aza indirgenmesi gerektiği” kararına varmıştır.
*  (1) 2015 yılında Kore’de yapılan “Biyolojik Materyal Araştırma Çalışması’ na göre; DEHP içeren PVC setleriyle Kemoterapi yapılması durumunda, DEHP kimyasal ürününün çok büyük ölçüde kanser ilaçlarına geçtiği (karıştığı) tespit edilmiştir.
Bu çalışmada ilacın, DEHP içeren bir İnfüzyon setinden 1 saat süreyle geçişi sağlanmış ve ilaca ne kadar karıştığı gözlenmiştir. Resimde, “Before” tedavide kullanılacak ilacı, “After” ise damarınıza girecek ilacın gerçekte aldığı son hali.
Bu resim fazla söze yer bırakmıyor.
BHM olarak 2013 yılından beri ürünlerimizde DEHP içerik bulundurmuyoruz.
* (1) Kang Hoon Park and Dong June Chung 2015 (19:2) Biomaterials Research’