Flakon Başlıkları

Kemoterapi tedavisi öncesinde ilaç hazırlama aşamasında, flakondaki ilacın çevreye saçılmaması, eczacı veya hemşirenin antineoplastik ilacın olumsuz etkilerine maruz kalmaması gerekmektedir. Ayrıca Flakondan alınan ilacın uygun ve güvenli bir şekilde enjektöre çekilerek serum torbasına eklenmesi, transferi yapılmalıdır.

Firmamıza ait flakon başlıkları standart ekipmanlara entegre olacak şekilde universal bağlantıya sahiptir.

Basınç eşitleyici “hidrofobik filtre” sayesinde ilaç transferi sırasında flakon içindeki negatif basıncı dengeler.

“Hidrofilik filtre” sayesinde ilacın içerisindeki partikülleri yakalar ama havayı geçirmez.

Flakona tam kilitlenebilmesi sayesinde ilacın çekilmesi sırasında yanlışlıkla ayrılması engellenir.

İğnesiz silinebilir (needleless) konnektörü sayesinde iğne kullanmadan ve ilaç kalıntısı bırakmadan ilaç transferi yapılır.

PVC ve Latex içermez.