Yıkamalı Enteral Beslenme Pompa Seti

*(1) 2007 yılında yapılmış bir çalışmada, PVC malzeme kullanılarak yapılmış DEHP ve MEHP içeren enteral beslenme torbalarıyla Neonatal hastalar beslenmiş ve karışımların enteral torbalardan sızarak, Enteral beslenme ürünlerine karıştığı tespit edilmiştir.

Bunun çalışma neticesinde Non DEHP içeren enteral beslenme torbalarıyla yapılan enteral beslenmenin daha efektif olduğu görülmüştür.

*(2) 120 bebek üzerinde yapılan enteral beslenme çalışmasında 6-12-18 ve 24 saat aralıklarında ölçülen sonuçlarda tespit edilen patolojik bakteri kolonizasyonuna göre Enteral beslenme setlerinin değiştirilmesi için en uygun sıklığın 18 saat olduğu görülmüştür.

BHM Enteral Setlerin tamamı tıbbi yayınlar doğrultusunda, uygun maddeler kullanılarak ve kullanıcının Yoğun Bakım iş yükünü azaltacak teknik özellikler gözönünde bulunarak üretilmektedir.

*(1) Simulated neonatal exposure to DEHP and MEHP from PVC enteral nutrition products. International Journal of Pharmaceutics.
Volume 352, Issues 1–2, 20 March 2008, Pages 139–145

*(2) Optimal Frequency for Changing Single-Use Enteral Delivery Sets in Infants after Congenital Heart Surgery: A Randomized Controlled Trial

Linfang Zhang et al. J Am Nutr Assoc. 2022 Feb.