Kemoterapi Setleri

Kanser; görülme sıklığı ve yüksek oranda ölümlere yol açması nedeni ile günümüzde önemli bir sağlık sorunu olmaktadır. Maalesef ki kanser; ölüm nedenleri arasında kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sırayı almaktadır.

Türkiye’deki kanser vakalarının sayısına bakıldığında nüfusun %1.6 sının bu hastalıkla karşılaştığı görülüyor.

Kanser vakalarının ilaçla tedavisi süresince (kemoterapi) önem taşıyan birçok husus vardır. İlaçlar, bu ilaçların hazırlanması, uygun koşullarda depolanması, hastaya verilmesi, antineoplastik ilaçlara uygun malzemelerin kullanımı…vb.

Kemoterapi tedavisinden en yüksek biyoyararlanımın sağlanabilmesi için, ilacın farmakodinamik yapısının bozulmaması ve farmakokinetik etkinliğin sağlanması gereklidir. Bunun için ilaçların prosedürlere uygun şekilde hazırlanması, ilacın yapısını değiştirmeyen dış koşullara maruz kalmaması, ilaçla etkileşime girmeyen kimyasal içerikte malzemelerin kullanılması, uygun konsantrasyon, uygun doz sağlanması, son olarak uygun hız ve dozda infüze edilmesi önemlidir.

BHM Çoklu Kemoterapi setleri yapısı ve fayda sağlayan özellikleriyle İlaç – Kullanıcı – Hasta üçgeninde yapılan kanser tedavisinde uzun yıllardır güvenilir bir tıbbi cihaz olarak kullanılmaktadır.