Çiftli İnfüzyon Pompa Seti

Çiftli infüzyon setleri 2 sıvıyı birbirine karıştırmadan, aynı veya farklı hızlarda ve farklı dozlarda gönderebilmektedir. Böylece ilaçtan maksimum biyoyararlanım sağlanmış olur.