Ağrı (PCA) Seti

Firmamıza ait PCA setleri ilave bir bağlantı içermemekte, tek parçadan oluşmaktadır. Bu sayede setin anestezi ekibi tarafından daha hızlı ve kolay doldurulmasını sağlanır.

PCA cihazından çıkarıldığı anda otomatik kilitlenir, serbest akış riski oluşturmaz.

İçerdiği anti sifon sayesinde geriye ilaç kaçmaz. Sadece hastaya doğru tek yönlü olacak şekilde akış gerçekleşir.

Mikro boyutta ince set tüp yapısı sayesinde ise setin doldurulması sırasında fazla ilaç tüketimi olmaz.

Epidural, IV ve Subkutan (SQ) uygulamaları için tek 1 tip set kullanılmaktadır.