Sarf Malzemeye Göre

  • Kemoterapi – Onkoloji / Yoğun Bakım / Anestezi / Algoloji / Gastroenteroloji

İlaç Tedavisi ve diğer Girişimsel Tedavilerde kullanılan sarf malzemelerin üretimlerinde doğru hammaddelerin kullanılması, tedavide kullanılan ilaçlarla sarf malzemenin biyolojik uyumluluğa sahip olması, güvenli emniyet mekanizmalarını içermesi ve kaliteli olması hasta sağlığında bir seçenek değil tıbbi zorunluluktur.

Aynı zamanda sarf malzemeler; enfeksiyonu kontrol eden önemli bir ekipman ve hasta – kullanıcı sağlık personeli arasındaki kontaminasyon geçişini engelleyecek, azaltacak çok önemli tek kullanımlık malzemelerdir.

Firmamız temsilcisi olduğu ürünlerde bu hassasiyete en üst seviyede dikkat etmektedir.