Cihaz Tipine Göre

  • Kemoterapi – Onkoloji / Yoğun Bakım / Anestezi / Algoloji / Gastroenteroloji

İlaç ve Beslenme tedavilerinde kullanılan elektronik tıbbi ekipmanların, tedavinin olumlu ilerlemesi ve hastanın iyileşmesinde çok önemli rolü vardır. Hasta tedavisinde kullanılan elektronik tıbbi cihazların teknik testleri geçmiş, risk analiz ve risk yönetim raporları sayesinde öngörülebilecek ve hatta öngörülemeyen risklere karşı önlemlere sahip olmalıdır.

Arızalanan veya hatalı çalışan bir elektronik tıbbi cihazın, her ne kadar doğru tedavi uygulanmış olursa olsun, hastanın iyileşmesini engelleyebileceği bilinmelidir.